Praktisk

Pris kr. 2.000,- for 2 timer og kr. 3.000,- for 3 timer.
Book en tid på kristinaharnek@gmail.com

Adresse:

Havehuset

Forhåbningsholms Allé 5. 1904 Frederiksberg C.